Slide1 Sale up to 20% off Meet Your Next
Favorite Book.
Purchase 1 3
Slide2 Sale up to 20% off Get -30% purchase
on order over
$99.00
Purchase 2 3
Slide3 Sale up to 20% off Get -30% purchase
on order over
$99.00
Purchase 3 3

Find Books For All Ages

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing elit. Suspe ndisse suscipit sagittis leo sit met condimentum estibulum issim Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing elit scipit sagittis leo sit met condi.

PURCHASE

Cook book
of the month

PURCHASE

Henry
& the good dog

PURCHASE

Feature book
of the month

PURCHASE

Best seller
Books

PURCHASE

PEOPLE'S CHOICE

Engin vara fannst sem passar við valið

WHAT'S HOT IN AUGUST

Get -30% purchase on

order over $299.00

IN AUGUST

Best Author of The Month

” My books are marked down because most of them are marked with a on the edge by publishers.”

Savanna Walker

Our Newest Arrivals

Eignarnám

14.900 kr.

Bókin Eignarnám er heildstætt fræðirit sem byggist á rannsóknum höfunda á öllum þáttum framkvæmdar eignarnáms síðustu áratugi. Áhersla er lögð á sjálfa eignarnámsákvörðunina og ákvörðun eignarnámsbóta, sem hafa hvað mesta þýðingu í framkvæmd, en jafnframt fjallað um ferlið í heild allt frá undirbúningi þeirrar framkvæmdar sem eignarnám kann síðar að helgast af og til þess tíma sem umráðataka fer fram. Enn fremur eru tekin til umfjöllunar ýmis önnur atriði sem tengjast eignarnámsferlinu, svo sem varanleiki eignarnáms, og hugmyndir höfunda um mögulegar úrbætur á löggjöf sem tengist eignarnámi.

 

Bókin er ætluð starfandi lögfræðingum og öllum þeim sem koma að eignarnámi með einum eða öðrum hætti, hvort sem er í stjórnsýslu, á vettvangi opinberra stofnana eða sveitarfélaga. Þá gagnast ritið lögmönnum og starfsmönnum einkafyrirtækja. Að sama skapi er það ætlað laganemum og því jafnframt hugsað sem kennslubók við lagadeildir háskólanna.

Höfundar eru Karl Axelsson og Ásgerður Ragnarsdóttir.

 

Efnisyfirlit

Persónuverndarréttur

15.900 kr.

Bók þessi fjallar um þær réttareglur sem gilda á sviði persónuverndarréttar, fræðilegar undirstöður þeirra, uppruna, markmið, helstu efnisreglur svo og framkvæmd að íslenskum rétti. Þá eru rannsökuð sérstaklega tengsl persónuverndar við friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsi. Gerð er grein fyrir meginheimild réttarsviðsins persónuverndarreglugerð Evrópusambandsins frá 2016, sem var tekin upp í EES- samninginn og innleidd með lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Markmið ritsins er að veita heildstæða mynd af því hvernig meginreglur og ákvæði reglugerðinnar og laganna birtast í íslenskri réttarframkvæmd í ljósi þróunar í Evrópurétti. Gerð er grein fyrir helstu hugtökum, heimildum til vinnslu persónuupplýsinga, réttindum skráðra einstaklinga, skyldum ábyrgðar- og vinnsluaðila, öryggi persónuupplýsinga, flutningi persónuupplýsinga til þriðju landa svo og eftirliti með lagaframkvæmd. Þá er lýst túlkun og beitingu réttarreglna um einkalífs- og persónuvernd í framkvæmd íslenskra dómstóla, Mannréttindadómstóls Evrópu, Evrópudómstólsins og úrlausnum Persónuverndar.

Bókin er einkum ætluð þeim sem stunda rannsóknir eða nám á háskólastigi á sviði persónuverndarréttar en einnig þeim sem starfa á vettvangi stjórnsýslu og dómstóla svo öllum öðrum sem vinna með persónuupplýsingar í daglegum störfum.

Efnisyfirlit bókarinnar

Dómar í vátryggingarétti 1920-2020

9.900 kr.

Bókin er dómasafn á sviði vátryggingaréttar og byggist á áralöngum rannsóknum prófessors Viðars Más Matthíassonar. Ritið hefur að geyma reifanir dóma Hæstaréttar Íslands á sviði vátryggingaréttar frá stofnun réttarins, þann 16. febrúar 1920 til sama dags árið 2020, eða á 100 ára timabili. Einnig eru í ritinu reifanir Landsréttar á sama réttarsviði frá stofnun dómstólsins til 16. febrúar 2020.

Bæði er unnt að leita að dómum eftir venjulegu efnisyfiriti og eftir ítarlegri atriðisorðaskrá og lagaskrá sem má finna í ritinu. Auðvelt er því að finna dóma sem skipt geta máli fyrir þann sem leitar.

📄Efnisyfirlit (pdf)

Réttarfar Félagsdóms

9.900 kr.

Bókin fjallar um uppbyggingu og hlutverk Félagsdóms, greinir sérstakar réttarfarsreglur sem gilda um dómstólinn og ber þær saman við hefðbundna réttarfarslöggjöf. Í því samhengi er meðal annars horft til réttarfarslegra krafna til aðildar mála fyrir Félagsdómi, kröfugerða og lögsögu dómstólsins, en reglulega reynir á mörk lögsögu dómstólsins gagnvart hinum almennu dómstólum. Rannsókn bókarinnar lýtur að dómum Félagsdóms frá stofnun hans árið 1938 til 20. febrúar 2020, auk dóma Hæstaréttar Íslands er vikið hafa að dómsúrlausnum og lögsögu Félagsdóms.

Ógildingarreglur samningaréttar

15.900 kr.

Bók þessi fjallar um ógildingarreglur samningaréttar og er afrakstur kerfisbundinnar greiningar á lögum og lagaframkvæmd á þessu mikilvæga sviði lögfræðinnar. Ætlunin er að ná heildstætt utan um aðalatriði ógildingarreglnanna meðal annars með hliðsjón af úrlausnum Hæstaréttar Íslands þar sem deilt hefur verið um gildi samninga og annarra löggerninga. Umfjöllun bókarinnar er skipt í megindráttum í tvennt. Í fyrri hluta bókarinnar er fjallað almennt um ógildingarreglur samningaréttar. Tilgangur þeirrar umfjöllunar er að varpa ljósi á ógildingarástæður samningaréttar í heild sinni og gera efni bókarinnar aðgengilegra. Í seinni hlutanum eru einstakar ógildingarástæður samningalaganna teknar til nánari umfjöllunar.
📄Efnisyfirlit (pdf)

Eignaréttur I

15.900 kr.

Eignaréttur I, er hið fyrsta í fyrirhugaðri þriggja binda ritröð höfunda um íslenskan eignarétt. Þetta fyrsta bindi tekur til umfjöllunar reglur sem eru sameiginlegar flestum eignarréttindum og varða grundvallarþætti í íslenskri eignarréttarskipan. Í ritinu er fjallað um ýmsar raunhæfar réttarreglur sem oft reynir á fyrir dómstólum, eins og til dæmis andlag eignarréttar, eignaraðild, eignarform, forkaupsrétt og önnur óbein eignarréttindi, réttarreglur um sérstaka sameign, stofnunarhætti eignarréttinda og nábýlisrétt.
Höfundar eru Þorgeir Örlygsson, Karl Axelsson og Víðir Smári Petersen
📄Efnisyfirlit (pdf)

Málsmeðferð stjórnvalda

15.900 kr.

Bók þessi er hluti af ritröð á sviði lögfræði sem fjallar á heildstæðan hátt um almennar réttarreglur íslensks stjórnsýsluréttar. Bera ritin í ritröðinni eftirfarandi heiti: Stjórnsýslukerfið, Málsmeðferð stjórnvalda, Upplýsingaréttur, Almennar efnisreglur stjórnsýsluréttar, Endurskoðun stjórnvaldsákvarðana, Opinber starfsmannaréttur og Stjórnsýsla á sveitarstjórnarstigi. Ritröðin er í heild unnin undir ritstjórn dr. juris Páls Hreinssonar forseta EFTA-dómstólsins og Trausta Fannars Valssonar dósents við Lagadeild Háskóla Íslands. Höfunda er síðan getið í hverju bindi fyrir sig.

Höfundur bókarinnar er Páll Hreinsson forseti EFTA-dómstólsins. Í bókinni fjallar Páll á skýran hátt um þær réttarreglur sem gilda um það hvernig stofnað er til stjórnsýslumála, hvernig þau eru rannsökuð og hvernig ákvörðun er tekin í þeim. Vikið er að mörgum mikilvægum reglum, s.s. um sérstakt hæfi starfsmanna stjórnvalda, leiðbeiningarskyldu stjórnvalda, rannsóknarreglu, andmælareglu, reglum um aðgang aðila máls að gögnum málsins og reglum um rökstuðning stjórnvaldsákvarðana o.fl. Þá er í bókinni vikið að þýðingu persónuupplýsingalaga við meðferð stjórnsýslumála. Sjónarhornið er samskipti borgaranna, þ.e. aðila málsins, og þess stjórnvalds sem fer með málið og tekur ákvörðun. Samhliða kemur út ritið Stjórnsýslukerfið eftir Trausta Fannar Valsson.

📄Efnisyfirlit (pdf)

ON ORDER OVER $100

Get Extra
Sale -25%

UPCOMING EVENTS

The Bookshop Events

[gsf_events image_size=”553×300″ items_per_page=”3″ event_columns_gutter=”70″ is_slider=”on” nav=”on” nav_position=”nav-center” nav_hover_style=”nav-hover-bg” nav_hover_scheme=”hover-light” autoplay=”on” event_animation=”” columns=”2″ columns_md=”2″ columns_sm=”2″ columns_xs=”1″ columns_mb=”1″ el_class=”nav-center-outer”]
Newsletter to get in touch

Stay In Touch with Our Updates