Höfundur

Björg Thorarensen

Björg Thorarensen lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands 1991 og LL.M. gráðu frá Edinborgarháskóla 1993. Hún starfaði um árabil sem prófessor í stjórnskipunarrétti, þjóðarétti, alþjóðlegum mannréttindum og persónuverndarrétti við lagadeild Háskóla Ísland og var um tíma deildarforseti. Hún var formaður stjórnar Persónuverndar frá 2011 til 2020 og settur dómari við Landsrétt frá janúar til júní 2020. Í nóvember 2020 var Björg skipuð dómari
við Hæstarétt Íslands. Björg hefur ritað fimm bækur á sviði stjórnskipunarréttar,
mannréttinda, þjóðaréttar og persónuverndar, ritstýrt innlendum og alþjóðlegum fræðiritum og birt fjölda ritrýndra fræðigreina og bókarkafla á innlendum og alþjóðlegum vettvangi.

Bækur höfundar

Persónuverndarréttur

15.900 kr.

Bók þessi fjallar um þær réttareglur sem gilda á sviði persónuverndarréttar, fræðilegar undirstöður þeirra, uppruna, markmið, helstu efnisreglur svo og framkvæmd að íslenskum rétti. Þá eru rannsökuð sérstaklega tengsl persónuverndar við friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsi. Gerð er grein fyrir meginheimild réttarsviðsins persónuverndarreglugerð Evrópusambandsins frá 2016, sem var tekin upp í EES- samninginn og innleidd með lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Markmið ritsins er að veita heildstæða mynd af því hvernig meginreglur og ákvæði reglugerðinnar og laganna birtast í íslenskri réttarframkvæmd í ljósi þróunar í Evrópurétti. Gerð er grein fyrir helstu hugtökum, heimildum til vinnslu persónuupplýsinga, réttindum skráðra einstaklinga, skyldum ábyrgðar- og vinnsluaðila, öryggi persónuupplýsinga, flutningi persónuupplýsinga til þriðju landa svo og eftirliti með lagaframkvæmd. Þá er lýst túlkun og beitingu réttarreglna um einkalífs- og persónuvernd í framkvæmd íslenskra dómstóla, Mannréttindadómstóls Evrópu, Evrópudómstólsins og úrlausnum Persónuverndar.

Bókin er einkum ætluð þeim sem stunda rannsóknir eða nám á háskólastigi á sviði persónuverndarréttar en einnig þeim sem starfa á vettvangi stjórnsýslu og dómstóla svo öllum öðrum sem vinna með persónuupplýsingar í daglegum störfum.

Efnisyfirlit bókarinnar