Höfundur

Viðar Már Matthíasson

Bækur höfundar

Dómar í vátryggingarétti 1920-2020

9.900 kr.

Bókin er dómasafn á sviði vátryggingaréttar og byggist á áralöngum rannsóknum prófessors Viðars Más Matthíassonar. Ritið hefur að geyma reifanir dóma Hæstaréttar Íslands á sviði vátryggingaréttar frá stofnun réttarins, þann 16. febrúar 1920 til sama dags árið 2020, eða á 100 ára timabili. Einnig eru í ritinu reifanir Landsréttar á sama réttarsviði frá stofnun dómstólsins til 16. febrúar 2020.

Bæði er unnt að leita að dómum eftir venjulegu efnisyfiriti og eftir ítarlegri atriðisorðaskrá og lagaskrá sem má finna í ritinu. Auðvelt er því að finna dóma sem skipt geta máli fyrir þann sem leitar.

📄Efnisyfirlit (pdf)