• 0 Items - kr.
    • Engar vörur í körfu

Fræðirit

Eignarnám

14.900 kr.

Bókin Eignarnám er heildstætt fræðirit sem byggist á rannsóknum höfunda á öllum þáttum framkvæmdar eignarnáms síðustu áratugi. Áhersla er lögð á sjálfa eignarnámsákvörðunina og ákvörðun eignarnámsbóta, sem hafa hvað mesta þýðingu í framkvæmd, en jafnframt fjallað um ferlið í heild allt frá undirbúningi þeirrar framkvæmdar sem eignarnám kann síðar að helgast af og til þess tíma sem umráðataka fer fram. Enn fremur eru tekin til umfjöllunar ýmis önnur atriði sem tengjast eignarnámsferlinu, svo sem varanleiki eignarnáms, og hugmyndir höfunda um mögulegar úrbætur á löggjöf sem tengist eignarnámi.

 

Bókin er ætluð starfandi lögfræðingum og öllum þeim sem koma að eignarnámi með einum eða öðrum hætti, hvort sem er í stjórnsýslu, á vettvangi opinberra stofnana eða sveitarfélaga. Þá gagnast ritið lögmönnum og starfsmönnum einkafyrirtækja. Að sama skapi er það ætlað laganemum og því jafnframt hugsað sem kennslubók við lagadeildir háskólanna.

Höfundar eru Karl Axelsson og Ásgerður Ragnarsdóttir.

 

Efnisyfirlit

Hrunréttur

8.900 kr.

Hrunréttur fjallar um verkefni Alþingis, stjórnvalda og dómstóla í kjölfar efnahagshrunsins sem varð á Íslandi haustið 2008. Í bókinni er m.a. fjallað um þá löggjöf sem sett var til að bregðast við hruninu og nánar tilteknar aðgerðir stjórnvalda. Þá er fjallað um helstu úrlausnir dómstóla er tengjast þeim álitaefnum sem komu upp. Bókin varpar ljósi á lagalegar afleiðingar hrunsins og nánar tiltekna þætti þess ásamt því að greina kerfisbundið lög og lagaframkvæmd eftir hrunið.
Í bókinni eru dregnar saman og settar fram með aðgengilegum hætti miklar upplýsingar sem safnast hafa saman á þeim rúmu tíu árum sem liðin eru frá hruni. Slíka heildaryfirsýn hefur hingað til vantað en saman komin á einn stað veitir hún einstaka innsýn í verkefni fullvalda ríkis við efnahagslegt áfall.
Höfundar Hrunréttar eru Ása Ólafsdóttir, Eyvindur G. Gunnarsson og Stefán Már Stefánsson, prófessorar við Lagadeild Háskóla Íslands. Þau hafa öll skrifað um ýmsa þætti hrunsins auk þess að hafa veitt stjórnvöldum ýmsa aðstoð við lögfræðileg álitamál tengd hruninu.
📄Efnisyfirlit (pdf)

Stefánsbók

11.900 kr.
Höf.

Í tilefni af farsælum akademískum ferli Stefáns Más Stefánssonar prófessors emeritus var ákveðið að gefa út veglegt fræðirit, sem nefnt er Stefánsbók, honum til heiðurs.
Í Stefánsbók er einkum að finna greinar á sviði réttarfars, félagaréttar og Evrópuréttar sem eru þau réttarsvið sem Stefán Már hefur lagt hvað mesta rækt við. Flestar greinar í ritinu eru á íslensku en einnig má finna greinar á ensku og dönsku. Lista yfir höfunda í ritinu, heiti greina þeirra ásamt stuttu yfirliti yfir menntun og núverandi starf þeirra er að finna hér.
📄Efnisyfirlit (pdf)