10.900 kr.

Fjölmiðlaréttur

Fjölmiðlaréttur er sú undirgrein lögfræðinnar sem fæst við þær réttarreglur er snerta stöðu og starfsemi fjölmiðla. Í ritinu er með heildstæðum hætti gerð grein fyrir helstu reglum greinarinnar, en hinar íslensku reglur á þessu sviði hafa mikil tengsl við alþjóðlega samninga um mannréttindi og hafa sætt verulegum breytingum á undanförnum árum.
Í bókinni er ítarlega fjallað um mannréttindaákvæði, tjáningarfrelsi og friðhelgi einkalífs og ákvæði laga um fjölmiðla, þ. á m. um réttindi og skyldur fjölmiðla. Eins er fjallað um meiðyrðalöggjöfina og þær reglur sem gilda um ábyrgð á fjölmiðlaefni, sem og gildandi reglur um auglýsingar og önnur viðskiptaboð.
Bókin er rúmlega 460 bls. að lengd, prentuð á hágæða bókapappír og gefin út í harðspjaldi.
Bókin gagnast laganemum og starfandi lögfræðingum, ásamt fjölmiðlafólki og öllum öðrum sem vilja glöggva sig á réttarreglum um fjölmiðla og starfsemi þeirra.
EIRÍKUR JÓNSSON
Eiríkur Jónsson er prófessor við lagadeild Háskóla Íslands. Hann lauk embættisprófi í lögfræði árið 2002, LL.M. gráðu frá Harvard Law School árið 2006 og doktorsprófi (Ph.D.) frá Háskóla Íslands 2011. Eiríkur hefur m.a. verið formaður fjölmiðlanefndar og formaður áfrýjunarnefndar neytendamála.
HALLDÓRA ÞORSTEINSDÓTTIR
Halldóra Þorsteinsdóttir er sérfræðingur við lagadeild Háskólans í Reykjavík. Hún lauk Mag. Jur. gráðu frá lagadeild Háskóla Íslands árið 2010 og MBA gráðu frá Háskóla Íslands 2015. Halldóra situr í fjölmiðlanefnd og er formaður áfrýjunarnefndar neytendamála.
📄Efnisyfirlit (pdf)

Á lager