Skip to product information
1 of 2

Stefán Már Stefánsson

Evrópskur félagaréttur

Verð 5.900 ISK
Verð Útsöluverð 5.900 ISK
Útsöluverð Uppseld
Með virðisaukaskatti
Í ritinu er fjallað um þjóðerni félaga og þýðingu þess fyrir
það efni sem hér er til meðferðar. Í því sambandi er vikið
sérstaklega að evrópskum reglum um þjóðerni. Enn fremur
er þar fjallað um samræmingu laga á sviði félagaréttar á
vegum Evrópusambandsins. Hún fer fram með svonefndri
afleiddri löggjöf og öðrum gerðum sambandsins, einkum
reglugerðum og tilskipunum. Þessi viðleitni til samræmingar
á sviði félagaréttar hefur þegar skilað miklum árangri innan
sambandsins. Er gerð grein fyrir þessu í ritinu. Að lokum
er fjallað um reglur fjórfrelsisins um stofnsetningarrétt,
þjónusturétt og frjálsa fjármagnsflutninga. Þær reglur eru
mikilvægar í þessu samhengi því þær skapa þann lagalega
grundvöll sem evrópsk félög hafa til að færa út kvíarnar og
víkka út starfsemi sína með margvíslegu móti yfir landamæri.